Programlar

 

Gazi Üniversitesi Engelli Bireyler için Görsel Sanatlar Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’ndeki uzmanlar tarafından  hamilelik süreci ve doğum, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite bozukluğu, engellilik (işitme,fiziksel ,görme, zihinsel, otizm vb.), öfke ve saldırganlık kontrolü, sosyal duygusal uyum problemleri (çekingenlik,inatçılık, sınır tanımama vb.), tramvatik yaşantılar (anne-baba ayrılığı, cinsel istismar, ölüm vb), uyku bozuklukları, yeme bozuklukları, yalan söyleme, çalma ve suça eğilim, tikler ve tırnak yeme, çocukluk ve ergenlik depresyonu, anksiyete bozukluğu, obsesif Complusif Bozukluk (takıntılar), fobiler (korkular), üstün zekalılık, alt ıslatma (enuresis), dışkı kaçırma (enkopragsis) yada tutma, okul başarısızlığı ve korkusu, bilgisayar ve televizyon bağımlılığı, alkol ve madde bağımlılığı, sınav kaygısı ile başa çıkma, ebeveynle çatışma-karşıt gelme, arkadaş ilişkileri ve duygusal problemler, sanatsal edinim, aile içi özel zaman uygulamaları, kendini tanıma ve keşfetme alanlarında, görsel sanatlar eğitimi ve terapi hizmetleri verilmeye başlanmıştır.

Merkezimizde görsel sanatlar uzmanı, fizyoterapist, özel eğitim uzmanı, uzman psikolog, çocuk gelişim uzmanı, dil ve konuşma terapisti ve sosyal hizmet uzmanı gibi farklı disiplinlerden gelen uzmanların işbirliği ile programlar uygulanmaktadır.

Görsel Sanatlar

Temel olarak görselliğin doğası içerisinde oluşturulan, seramik, desen, resim, heykel, mimari, baskı-resim, modern görsel sanatlar (fotoğrafçılık, video ve film-yapımcılığı), tasarım ve el sanatları gibi yaratıcı çalışmaların sanat biçimlerine dönüştürülmesidir.

Görsel Sanatlar Eğitimi

Görsel sanatlar eğitimi desen, resim, heykel, seramik, … vb. alanların, öğrencinin eğitimi içerisinde gerek amaç (iyi nitelikli görsel sanatlar çalışmasının oluşturulması) gerekse aracı (görsel sanatlar uygulamaları ile bireyin gelişim alanlarına hizmet edilmesi) olarak kullanılması yolu ile verilen bir eğitim şeklidir.

 

     
 

Görsel Sanatlar ve Engellilik 

Görsel sanatların, birçok duyu organına hitap etmesi, yaşantıya/uygulamaya kolayca dökülebilir olması, bireyin kendi fikir ve düşüncelerini yaptığı işe katarak-severek ve benimseyerek çalışmada bulunabilmesine olanak vermesi, bireyi sıkmadan tekrar edilebilir nitelikte olması, farklı disiplinlerle kolayca kaynaştırılabilmesi ve bir etkinlikte aynı anda birkaç öğrenme alanına hitap edilebilme olanağı sunması, engelli bireylerin başlı başına görsel sanatlarla rehabilite edilmelerinde önemli bir seçenek sunmaktadır.

Görsel Sanatlar ve Terapi

Görsel sanatlar çalışmalarının; belirli bir sistematikte, farklı disiplinlerden çalışanlarla, bireyin sıkıntısını (problemini) giderecek şekilde, ekip halinde, bilimsel kıstaslarla birlikte, amaca uygun tekniklerle kullanılmasıdır.