Hakkımızda

Misyonumuz

Gazi Üniversitesi Engelli Bireyler için Görsel Sanatlar Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi' nin amacı;

Engelli bireylerin, toplumda bağımsız yaşamalarına yardımcı olacak beceri, davranış ve meslek eğitimi yapılanmalarının sağlanması için görsel sanatlarla ilgili eğitim ve tedavi tekniklerinin belirlenmesine yönelik araştırma yapmak, bu konuda ihtiyaç duyulan personelin yetiştirilmesine katkı sağlamak, konuya yönelik yeni yaklaşımların denenmesine ve yeni yaklaşımlar geliştirilmesine olanak sağlamak, üniversite ile kamu ve özel sektör arasında bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarını organize etmek ve yürütmek, gerçekleştirilen araştırmaları desteklemek ve ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmaktır.