2016 Engelliler Haftası etkinliği
27 Temmuz 2016 07:23

Gazi Üniversitesi Engelli Bireyler için Görsel Sanatlar Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GEGSEM), Gölbaşı Belediyesi ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) işbirliğinde ve Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Gazi Üniversitesi Öğrenme Gelişim Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin (ÖGEM) destekleri ile 10-16 Mayıs Engelliler haftası etkinlikleri kapsamında 10-11 Mayıs tarihlerinde “Renkli Düşler Bahçesi” isimli bir Sanat Çalıştayı düzenlenmiştir.  Gölbaşı-Ahmet Yesevi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen çalıştaya; ZİÇEV’den 30 (özel gereksinimli öğrenci), Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’den 30 ve Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nden 30 öğrenci olmak üzere toplamda 90 öğrenci gönüllü olarak destek vermiştir.

 

 

Gazi Üniversitesi Engelli Bireyler için Görsel Sanatlar Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GEGSEM), kurulduğu tarihten itibaren engelli bireylerin toplumda var olduklarına ilişkin farkındalığı geliştirmek için birçok sosyal sorumluluk projesine imza atmıştır. Bu çalışmada olduğu gibi; yapılan sanat çalışmasının, kamuya açık bir alanda, kalıcı olarak sergilenmesinin engelli bireylere yönelik olumlu algıyı artıracağı kanaatindeyiz. Bu nedenden dolayı; bu çalışmanın, Gölbaşı-Ahmet Yesevi Kültür Merkezi gibi ziyaretçi sayısının yoğun olduğu bir mekanın duvarlarında kalıcı olarak sergilenmesi, farkındalık olgusunun geliştirilmesi açısından oldukça önem taşımaktadır.

 

 

Gölbaşı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ferit Fecri FESLİOĞLU, gerçekleştirilen çalışmanın, özel gereksinimli bireylerle birlikte Gazi Üniversitesinin gönüllü öğrencilerinin destekleri ile yapılmasının ve Gölbaşı-Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nin duvarlarında kalıcı olarak bulunacak olmasının onlar için son derece anlamlı olduğunu ifade ettiler. Bununla birlikte; Gazi Üniversitesi Engelli Bireyler için Görsel Sanatlar Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GEGSEM) ile birlikte bu tür organizasyonları gerçekleştirme konusunda istekli olduklarını dile getirdiler.  GEGSEM Müdürü Doç. Dr. Bülent SALDERAY ise Gazi Üniversitesinin birçok biriminin desteklediği bu tür etkinliklere, yerel yönetimlerin de destek vermesinin son derece önemli olduğuna vurgu yaptı. Çalışmanın organizasyonunda görev alan, Öğr. Gör. Yılmaz ÇIRACIOĞLU, Zeynep G. ÇALIMLI ve Hamide VURAL da bu tür çalışmaların içerisinde yer almanın, öğrencilerin heyecanını ve mutluluğunu görmenin çok hoş bir duygu olduğunu ifade ettiler.